ESqF

esqf

Juhatuse pöördumine
18.09.2014

Tere squashisõber,

Augusti lõpus  toimus Eesti Squashiföderatsiooni üldkoosolek, kus valiti Aliis Allas ja Ardo Nõmm ESqF-i juhatusse. Siinkohal kirjutame oma visioonist ja eesmärkidest.

Esimesel hooajal me suuri muudatusi Eesti squashi maastikul ei kavanda. Võtame seda pigem sisseelamise hooajana, ning teeme taustatööd, et järgmist hooaega mõtestatult ja sihikindlat alustada.

Peamiseks eesmärgiks sellel aastal oleme seadnud ESqF-le arengukava koostamise. Arengukava koostame aastani 2020, sama kaua kestab ka Euroopa Liidu rahastuse periood, kust võiks leida toetusi ESqF-i rahastamiseks.

Arengukava koostamiseks soovime kokku kutsuda võimalikult palju erinevate klubide esindajaid ja aktiivseid mängijaid. Lisaks üritame kaasata inimesi erivaldkondadest, kellest võiks abi olla arengukava koostamisel. Meie jaoks on ülimalt tähtis paika panna visioon, millest lähtudes püsitada eesmärgid ja siis neid täitma hakata.

Veel on selle aasta eesmärgiks uuendada kodulehte, mis on selgelt aegunud.

Selle aasta sees soovime ennast kurssi viia riiklike ja omavalitsuste jagatavate toetustega ning tingimustega, mida on vaja täita, et toetusi saada.

Põhirõhk alaliidule rahastuse leidmiseks langeb erasektorile. Leiame, et rahastuse võimalusi peame otsima pidevalt ning järjekindlalt.

Meie eesmärk sellel hooajal on kindlasti  võimalikult palju suhelda meediaga squashi tutvustamise, reklaamimise ja propageerimise eesmärgil. Samuti tahame teha koostööd  World Squash Federation´i ja European Squash Federation´iga  ning kasutada nende poolt saadavat infot ja kogemust Eesti squashi arenguks.

Meie pikem visioon on squashi populariseerida, tekitada juurde uusi squashiklubisid, suurendada alaharrastajate kandepinda ning tõsta mängijate taset. Meie nägemuse järgi on see võimalik läbi laste ja noorte toomise squashi juurde. See tähendab ulatuslikku tööd noortega. Peame ehitama toimiva squashipüramiidi, mille tipuks oleks maailmatasemel mängija Eestist.

Soovime tihedat koostööd teha kõikide squashiklubidega ning aktiivsete mängijatega. Kõigi arvamused, mõtted ja soovitused on alati teretulnud ning saavad kindlasti tagasisidet.Kommunikatsioon on meie juhtkonnas tähtsal kohal. Kuid lisame, et nimetutele postitustele või läbi mõne muu infokanali, kui info@squash.ee edastatud küsimustele, arvamustele, soovitustele ei näe me kohustust vastata.

Soovime kõigile ilusat hooaja algust ja pallid nikki!

Eesti Squashiföderatsioon.